| | |

Auglýst er eftir umsóknum í Rannsóknasjóð

Auglýst er eftir umsóknum í Rannsóknasjóð fyrir styrkárið 2010. Umsóknarfrestur er til 1. október 2009.

 

Hlutverk Rannsóknasjóðs er að styrkja vísindarannsóknir á Íslandi. Í þeim tilgangi styrkir sjóðurinn skilgreind rannsóknarverkefni einstaklinga, rannsóknarhópa, háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja.

 

Rannsóknasjóður veitir þrenns konar styrki með umsóknafrest 1. október 2009:

 

Öndvegisstyrki
Verkefnastyrki
Rannsóknastöðustyrki

 

Styrkirnir eru veittir til allt að þriggja ára í senn. Umsækjendur sem hlutu styrk til verkefna árið 2009 með áætlun um framhald á árinu 2010 skulu senda ársskýrslu til sjóðsins fyrir 11. janúar 2010 en þurfa ekki að endurnýja umsókn.

 

Allar umsóknir og umsóknagögn skulu vera á ensku, svo að mögulegt sé að senda umsóknir í mat erlendis. Undanþágur eru veittar frá þessari meginreglu ef birtingar á viðkomandi fræðasviði einskorðast við íslenska útgáfu. Í þeim tilvikum skal umsækjandi fá leiðbeiningar hjá starfsmönnum Rannís. Allar umsóknir um öndvegisstyrki skulu vera á ensku, enda eru öndvegisverkefni ávallt metin af erlendum sérfræðingum.

 

Ítarlegar upplýsingar um Rannsóknasjóð, styrkina og umsóknareyðublöð er að finna hér.